ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

ҚАЗАҚТЫҢ ӘДЕТ-ҒҰРЫП ЗАҢДАРЫМАЗМҰНЫ

І тарау. Әдет заңдарына жалпы сипаттама …….………………….... 4 бет

1.1 Әдет заңдарының бастаулары ………………………………... 5-7 бет

1.2 Әдет-ғұрып құқығындағы нормалар мен қағидалар ……… 7-10 бет

1.3 Қазақ қоғамындағы билер қызметі ....................................... 10- 17 бет

ІІ тарау. Әдет заңдарының қамтыған салалары

2.1 Әдет заңындағы отбасы-неке құқығы …………………….. 18-26 бет

2.2 Меншік әдет заңы …………………………………………... 26-31 бет

2.3 Мұрагерлік құқық …………………………………………... 31-34 бет

2.4 Міндеткерлік ………………………………………………...  34 бет

2.5 Қылмыс әдет заңы ………………………………………….. 35-47 бет

ІІІ тарау. Қазақ әдет-ғұрпында қолданылған заң негіздерінің түрлері

3.1 Майқы би шығарған жарғының қысқаша мазмұны………. 48-49 бет

3.2 Қасым ханның хандық құрған кезеңі ……………………... 49-55 бет

3.3 Қазақ мемлекеті тарихындағы Қасымның орны мен маңызы ……...  56 бет

3.4 «Қасым ханның қасқа жолы» ……………………………... 56-59 бет

3.5 «Есім ханның ескі жолы» ………………………………….. 59-62 бет

3.6 «Жеті жарғы» ………………………………………………. 62-78 бет

3.7 Қазақ әдет-ғұрпына шариаттың әсер етуі ………………......... 78 бет

3.8 Қазақ әдет-ғұрып заңдарының ерекшеліктері …………… 79-80 бет

ІV тарау. Қазақ әдет-ғұрпында қолданылатын құқықтық қағидалар ….. 80-81 бет

Қорытынды ……………………………………………………. 82-83 бет

Әдебиеттер тізімі ……………………………………………… 84-86 бет

 

Қазақстан Республикасы егемендік алып, мемлекеттік тәуелсіздігіміз
өмір ақиқатына айнала бастауымен қатар ұлтымыздың құқықтық мәдениетін
танып білу және игеру, оны жаңғырту және пайдалану күн тәртібіне қойылып
отыр. Ол мемлекеттің даму тарихы мен байланысты.
Кез-келген қоғамның даму кезеңін талдай отырып, бастапқы кезеңдегі
заң нормаларын аттап өтуіне болмайды. Бұл жалпы құқықтың орнығуына,
теориялық, тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді.
Қазақтың дәстүрлік құқығы өте ұзақ, жүздеген жылдар бойы
қалыптасып, дамыды.
Дәстүрлік құқықтық институттарға, соның негізінде қаланатын
материалдық әрі сот ісін жүргізу нормалары бар заң жиынтығы еді. Ол
қысқа, оңай есте қалатын, сонымен бірге ұтымды сөз тіркестерінен құралған
заң жүйесі.
Көшпелі қазақ қоғамындағы құқықтық өмірді арнайы бақылап, оны
жүйелі түрде зерттеп-зерделеудің ұзаққа созылған тарихы бар. Оның
бастауы көшпелілер тарихының ежелгі дәуірлеріне барып тіреледі. Әдет-
ғұрып құқығы құқықтық жүйенің тарихи тұнғыш түрі. Ол сол қоғамдағы
адамдар қажетін өтеуге арналған институттарды қалыптастырды. Әдет
құқұғы өзінің ішкі мәні мен мазмұны, сыртқы түр сипаты, іс-қимылды реттеу
жалпы болмысы адамзат мәдениетінің ерекше туындысының көрсеткіші
екендігіне шүбә жоқ.
Қазір осы әдет заңдарын іздестіру, жинау, жүйелеу және зерттеу ісіне
көңіл бөлінуде. Қазіргі атақты ғалым-заңгерлеріміз С.З.Зиманов,
Ғ.С.Сапарғалиев, Н.Өсерұлы, М.С. Нәрікбаев, З.Ж.Кенжалиев т.б. көптеген
ғалымдар қазақтың ата заңының бастаулары мен қайнар көздерін тереңнен
зерттеуде.
Осылайша халқымыздың құқықтық болмысын және мәдениетін толық
игермей, оны өзіміздің мемлекетіміз бен құқықтық жүйеміздің алтын арқауы
етпей Республикамызда құқықтық мемлекет құруымыз мүмкін емес.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахметова Н.С. Обычное право казахов в ХУІІІ – первой половине ХІХ века. Караганда, 1999
2. Ақышев А.К., Асылбеков М.Х. Қазақстан тарихы (очерктер). Алматы. Дәуір баспасы, 1994
3. Ақбаев Н. Ата салтыңды аяла. Алматы//Ана тілі, 1998
4. Алексеев С.С. Теория права. Москва, 1994
5. Аль-Халел Карпык. Белая кость прошлого (наши современники) Дәуір. Алматы, 1994
6. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы. Алматы. Қайнар, 1996
7. Арғынбаев Х. Қазақ халқындағы отбасы және неке. Алматы, 1973
8. Асфендияров С. Қазақстан тарихы. Алматы, 1993
9. Ардақ Нұрғали. Отбасы және туыстық дәстүр//Ақиқат, 1998, № 10
10. Азаматтық құқықтану. Жас алаш, 1999, 5 қаңтар
11. Қ.Әлішев. Келелі сөзді кім айтар?//Егемен Қазақстан. 11 шілде 1996 жыл
12. Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. Алматы. Санат, 1994
13. Билер тарихы. Алматы. «Жеті жарғы», 1993
14. Большая Советская энциклопедия. Т.1. Москва, 1949
15. Б.Бабақұлы. Әз Тәукенің Жеті жарғысы//Ақиқат, 1993 №6
16. Дәуітов С. Төле би. Мұраттас ғылыми зерттеу орталығы. Алматы, 1991жыл
17. Под.ред. Дулатовой Д.И. История Казахстана с древнейших времен до конца ХУІІІ века. Алма-Ата. Қазақ университеті, 1992
18. Қ.Еламанов. Билер қызметі//Фемида, 1997 № 11
19. Жездібаев С. Не білу керек?//Ақтөбе, 1991
20. «Жеті жарғы» Бұрынғы қазақтардың ел билеу заңы. Алматы//Айқап баспасы, 1993
21. Ө.Жаппархан. Билер алқасы тәртіпке шақырады//Егемен Қазақстан, 1995, 27 мамыр
22. Зиманов С.З. Қазақ әдет-ғұрып құқығының материалдары. Алматы. «Жеті жарғы», 1996
23. Зиманов С.З. Проблемы казахского обычного права. Алма-Ата, 1961
24. Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины ХІХ века. Алма-Ата, 1958
25. З.Кенжалиев. Неке және отбасы//Жас алаш, 1998, 11 маусым
26. Кенжалиев З. Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлі құқықтық мәдениет. Алматы. «Жеті жарғы», 1997
27. Культелеев Т.М. Уголовное обычное право казахов. Алматы, 1955
28. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж. (07.10.1998ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілді) 84
29. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 1994ж. (1 қыркүйек 1998ж.толықтырулар мен өзгертулер енгізілген).
30. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 16 шілде 1997ж.
31. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. 13 желтоқсан 1997ж.
32. Казахско-русские отношения в ХУІ-ХУІІІ веках. Алма-Ата, 1961
33. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992
34. Қазақ Совет эндиклопедиясы. Т.4, Т.6, Т.8. Алма-Ата, 1975
35. Қожабекова Б. Қазақы неке. Алматы. Жалын, 1994
36. Мақсұт Нәрікбаев (Ұлы билерімізден жоғары сотқа дейін. Атамұра, 1999).
37. Материалы истории государства и права Казахстана. Алматы, 1994
38. Мемлекет және құқық тарихына хрестоматия. Алматы. «Жеті жарғы», 1998
39. Мұқанов М. Қазақ жерінің тарихы. Атамұра-Қазақстан. Алматы, 1994
40. Мұратқан Қани. Қазақстанның көне тарихы. Алматы. Жалын, 1993
41. «Неке және отбасы туралы» заң, 16 шілде 1997ж.
42. Новицкий И.Б. Римское право. Москва, 1994
43. Нұрпейсов Е.К., Котов А.К. Қазақстан мемлекеті: хандық биліктен президенттік республикаға дейін. Алматы. «Жеті жарғы», 1996
44. Нұрпейсов Ә. Әйтеке би. Алматы. Атамұра, 1998
45.Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы. Жалын, 1994
46. А.Оразбаев Қазаққа тән құқық мәдениетінің қайнары//Егемен Қазақстан, 1998, 9 қазан
47. Н.Өсеров. Ислам отбасы туралы//Қазақстан әйелдері, 1995 № 6
48. Н.Өсеров Отбасы тұрмысына қатысты міндеттемелер және неке туралы//Қазақстан әйелдері, 1994 № 4
49.Өсерұлы Н. Қазақтың үкім кесімдері. Алматы//«Ана тілі», 1994
50.Өсерұлы Н. «Жеті жарғы». Алматы. «Жеті жарғы», 1995
51. Өсеров Н., Естаев Ж. «Ислам және қазақтардың әдет-ғұрпы». Алматы. Қазақстан, 1992
52. Н.Өсеров. Ислам отбасы туралы//Қазақстан әйелдері, 1995 № 6
53. Н.Өсеров Отбасы тұрмысына қатысты міндеттемелер және неке туралы//Қазақстан әйелдері, 1994 № 4
54. Под.ред. Поленова Г.Ф. Уголовное право Казахской ССР. Алма-Ата. Мектеп, 1981
55. Салғарұлы Қойшығара. Қазақтың қилы тарихы. Алматы, 1994
56. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері. Алматы, 1994
57. Сартаев С.С. История государства и право Казахской ССР. Алма-ата. Мектеп, 1982 (ч.1)
58. Сарсембаев М.А. Международное право. Алматы. Ана тілі, 1996
59. Сүлейменов О. Азия. Алматы. Еңбек, 1992
60. Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қасым ұлы және оның жылнамалар жинағы. Алматы. Қазақ университеті, 1991
61.Старейшины уходят в бии//Казахстанская правда, 1996, 15 октября
62. Под.ред. Титова Ю.П., Чистякова О.И. Хрестоматия по истории государства и право СССР. Москва. ЮЛ, 1990
63. Тимошинов В. Культурология. Алматы, 1997
64. Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. Ташкент, 1925
65. Фукс С.Л. Обычное право казахов в ХУІІІ – первой половине ХІХ века. Алма-Ата. Наука Каз.ССР, 1981
66. Хандық басқару қалай күйретілді?//Ақиқат, 1996 № 6
67. Шариат және қазақ қауымы//Жас алаш, 1999, 9 қаңтар
68. Энгельс Ф. Происхождение семьи частной собственности и государства. Соч. Т.21
69. Под.ред. Юшкова С.В. Материалы по казахскому обычному праву (сборник І). Алма-Ата, 1948

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 2000 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 2000 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 2000 тг.

Тип: Диплом

Категория: Құқық

Дата опубликования: 18.04.2015 04:10

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: