ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Информатикадан электрондық оқулық жасауМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ    4
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ    6
1.1 Электрондық оқулық  - білім берудің оқу-әдістемелік негізі    6
1.2 Қашықтан оқыту    9
1.2.1 Қашықтан оқытудың негізгі түсінігі    10
1.2.3 Қашықтан оқыту түрлері    11
1.2.4 Қашықтан оқыту моделдері    13
1.2.5 Қашықтан оқыту артықшылықтары    14
1.2.6 Қашықтан оқыту формасының негізгі проблемалары    15
2  ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ЖАСАУДЫҢ ҚҰРАЛДАРЫН ТАҢДАУ    16
2.1 Электрондық оқулықтар туралы жалпы мәліметтер    16
2.2 Электрондық оқулықтарды жасаудың құралдарын жіктеу    18
2.2.1 Әдеттегі алгоритмдік тілдер мен жалпы міндет жүктелген құралдар    19
2.2.2 Мультимедия және гипермәтіндік құралдары құралдары    20
2.3 Құралдарды таңдау критерийлері    21
2.4 Программалық аспаптарды шолу    21
3 ИНФОРМАТИКА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҒЫН ЖАСАУДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ    28
3.1 Жүйенің құрылымын әзірлеудің  негізгі функциялары    28
3.2 Оқулықтың құрылымын қалыптастыру    29
3.2.1 Оқулықты құру ережелері    31
3.2.2 Құрылымды қалыптастырудың алгоритмі    32
3.2.3 Құрылымды құрудың модулінің  файлдың шығу пішімі    32
4  ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ  ОҚУЛЫҚ ЖАСАУ    33
4.2 Электронды оқулықты жасау кезеңдері    33
4.2 Электрондық оқулықтың жұмыс режимі    38
4.3 Информатика пәніне жалпы сипаттама    40
4.4 Ұйымдастырған электрондық оқулықтың терезелері    43
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР    46
1 ҚОСЫМША    48
2 ҚОСЫМША    52
3 ҚОСЫМША    59

КІРІСПЕ

Қазіргі заманның білім беру жүйесі ақпараттық технологияларды және компьютерлік коммуникацияларды белсенді түрде, кеңінен қолдана бастады. Әсі­­ресе, қашықтан оқыту жүйесі кеңінен қолданыла бастады, оған бірқатар фак­­тор себепші болады, ол – ең алдымен, білім беру мекемелерін компьютерлік техникамен қамтамасыз ету және Интернетпен байланыс жүйесін жетілдіру болып табылады.

Лекциялық – семинарлық білім беру түрі өзінің тиімділігін жоғалтты деп та­нылды, тәжірибе көрсеткіштері бойынша – оқу уақытының 50 пайызы босқа жіберілетіні анықталды. Шет елдік тәжірибені зерттей отырып, келесіні ерек­ше­­­леген жөн болады, ол – оқытушы оқытылушыға ақпаратты тасы­мал­дау­шы­ның ролін емес (бұл бізде кеңінен қолданылады), консультант, ақылшы, тіпті оқытылушының әріптесі ретінде қызмет атқарады. Бұл кейбір тиімді жақтарын сипаттайды: студенттер оқыту процессіне белсенді қатыса бастайды, өздігінен ой­лау қабілетін ширатады, өзінің пікірін алға тартуға және шынайы құбылыс­тар­­ды модельдеуге көп септігін тигізеді.

Ақпараттық технологиялардың дамуы – сабақты берудің жаңа, бірден – бір мүмкіндігін берді, ол – қашықтан оқыту түрін құру болып табылады. Ол, біріншіден, оқытушының өзіне білім алудың уақыты мен жерін таңдауға мүм­кін­дік береді, екіншіден, әдеттегі білім алу мүмкіндігін белгелі бір себептермен, ала алмайтын тұлғаларға, осы әдіспен білім алу мүкіндігін тудырады, үшін­ші­ден, білім алуда жаңа технологияларды пайдалануға, төртіншіден, білім алудың шы­­ғындарын біршама төмендетуге септігін тигізеді. Бір жағынан, қашықтан оқы­­ту әдісі білім алудың жеке бас әрекетінің мүмкіндігін күшейтеді.

Әдетте, қашықтан оқыту әдісінде электрондық оқулықтар қолданылады. Бұл оқулықтардың жағымды ерекшеліктері болып, біздің пікірімізше, келесілер болып табылады, олар: біріншіден, әрекеттілігі, екіншіден, компьютер жүйе­лері­нің дамуының арқасындағы оларға қол жеткізудің шынайы мүмкін­ші­лік­те­рі, үшіншіден, қазіргі кездің ғылыми біліммен сәйкестілігі. Ал бір жағынан, элек­­т­рондық оқулықтарды жасау, ақпараттық материалдарды үздіксіз жаңа­лау­да, өте қажет болып табылады. сонымен қатар, онда көптеген жаттығулар мен мы­сал­дар келтіріліп, ақпараттардың әр түрінің динамикасы кеңінен таныс­ты­ры­ла­ды. Одан басқа, электрондық оқулықтарды арқылы, компьютерлік тестілеу – бі­­лімді бақылау шаралары жүргізіле алады.

Қазіргі заман кезеңінде, қашықтан оқыту, әлемдегі білім берудің өте танымал түрі болып табылады. Бүгінгі таңда, қашықтан оқыту әдіспен білім бе-ре­тін уневерситеттер мен колледждер жүйесі және бес құрлықты қамтиды. Ақ­па­раттандырудың Халықаралық Академиясы құрылды, ал оған 1998 жылы Бүкіләлемдік Таралу Университеті құрылды, ол бүгін үш елде тіркелген, олар – Ресей, Қазақстан және Бельгия елдері.

Тестілеу қорытындылары, электрондық оқулықтар қолдану тәжірибе­сінде, студенттердің, берілген материалды сапалы түрде меңгеретіндігін көр­сет­­ті. Сонымен, ақпараттық технологияларды дамыту, білім берудің жаңа әдістерін ойлап табуға және олардың сапасын жоғарылатуға үлкен және пайдалы әсерін тигізеді деп айтуға болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Виницкая М.А. Научно-методические требования к созданию элек¬ тронных учебников // Высшее образование Казахстана в ІІІ тысячелетии. – Алматы: РИК, 1998. – С.150-155
2. Тажигулова А.И. Педогогические принципы конструирования электронных учебников // Современное образование'99: Тезисы выступлений на семинарах выставки. – Алматы, 1999. – С.8
3. Балапанов Е.К., Бурибаев Б., Джузбаева Р.М., Мереке А.М. Принципы оргонизациии электронного учебника «Лабораторный практикум по информационным технологиям». Тез. межд. конф. по дистанц. образ. – Алматы, 2001. – С.78-83.
4. Баймұқанов Т., Исаев М., Нұрқожаев Ж., Нұрғалиева Ғ. Экономика мамандарын даярлаудың кейбір жағдайлары // Қазақстан жоғары мектебі. – 1997. N2.
5. Өзіндіке жұмыс – кәсіби біліктілік көзі // Қазақстан мектебі – 2003. N9. – Б.14-16.
6. Философские вопросы технического знания. – М., 1984.- С.23.
7. А.к. N080. Ақпараттық жүйелер. Эл. оқулық. / Бейсембаева С.; 28.02.2003 жариялан.
8. А.К. N189. Информатика. Эл. оқулық. / Нұрғалиев Е.М.,Мәліб嬬ков А.Б.; жариялан. 29.08.2002.
9. А.к. N106. Дискретті құрылымдар. Эл. оқулық. / Нұрғалиев Е.М, Кемелова Д.Д.; 25.04.2001 жариялан.
10. Д. Мейнджер - "JavaScript: Основы программирования"; Издательская группа BHV; Киев, 2002 год.
11. Л. Джон, Б. Кэрол - "Секреты Интернет"; Изд. "Диалектика"; Киев, 1996 год.
12. А. В. Фролов, Г. В. Фролов "Сценарии JavaScript в активных страницах Web"; Москва, "Диалог-мифи" 2003 год.
13. Б. И. Федоров, З. О. Джалиашвили, "Логика компьютерного диалога"; Москва, "Онега", 1997 год.
14. http://www.rarsoft.com/
15. "Технология СБИС" - под редакцией С. Зи; Москва, "Мир", 1996 год.
16. У. Тилл, Дж. Лаксон, "Интегральные схемы: материалы, приборы, изготовление"; Москва, "Мир", 1997 год.
17. И. Броудай, Дж. Мерей, "Физические основы микротехнологии"; Москва, "Мир", 1998 год.
18. Я. Таруи, "Основы технологии СБИС"; Москва, "Радио и связь", 1985 год.
19. Н. А. Аваев, Ю. Е. Наумов, "Элементы сверхбольших интегральных схем"; Москва, "Радио и связь", 1996 год.
20. www.mmedia.nsu.ru/museum
21. www.mpo.spb.ru/conference/secl/shehonin.htm 16
22. http://scr.nsu.ru/conf/nit/97/c6/node1.html (E-mail: gyk@re.tsu.tomsk.su )
23. http://kleio.dcn-asu.ru/aik/internet/5.html
24. Б. Хеслоп, Л. Бадник - "HTML с самого начала"; Изд. "ПитерПресс"; С.-Петербург, 2003 год.
25. Журнал: #4 (31) апрель 1999 Раздел: Web-мастер http://www.iworld.ru/magazine/index.phtml?fnct=page&p=53445495
26. Macromedia Flash 5. (часть первая) Рубен Сардарян http://www.citforum.mstu.edu.ru/internet/flash/mflash.shtml
27. Картузов А.В. Программирование на языке JAVA.
28. http://www.infocity.kiev.ua/ Статья "Добро пожаловать в мир Java!"
29. http://www.citforum.mstu.edu.ru/internet/cgi_tut/cgi.shtml - Кирилл Максимов, CGI - Common Gateway Interface
30. http://www.citforum.mstu.edu.ru/programming/khramtsov/cgi.shtml Common Gateway Interface - средство расширения возможностей World Wide Web технологии Павел Храмцов, из учебных материалов конференции Индустрия программирования 96, Центр Информационных Технологий
31. Спецификация HTML 4.
32. http://www.citforum.mstu.edu.ru/internet/html40/cover.html
33. http://www.cdo.ru/news/edu22032000_02.htm
34. http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/rus/prog/DPRWEBCT.HTM
35. http://www.mesi.ru/niiot/mat_2.html
36. Франклин Д., Паттон Б. Flash 4. Анимация в Интернете. - Пер. с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2004. - 464 с., ил.
37. http://www.pictview.com/
38. http://www.ulead.com/products/main_web/web.htm
39. http://officeupdate.microsoft.com/frontpage/
40. http://www.acdsystems.com/index.htm
41. http://www.macromedia.com/software/flash/
42. Рубенкинг Нейл Дж. Delphi 7.0 для «чайников». - Киев, Диалектика, 2002.
43. Тодд Миллер, Дэвид Пауэл. Использование Delphi 7.0 / специальное издание. - М.-Киев, Диалектика, 2002.
44. Кузнецов А.А. Сергеева Т.А. Компьютерная программа и дидактика // Информатика и образование. - 1996. - N 2.
45. Мирская А, Сергеева Т. Обучающие программы оценивает практика // Информатика и образование. 1997. - 6.
46. Уваров A.IO. Компьютерная коммуникация в учебном процессе // Педагогическая информатика. - 1997. - № 1.

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1500 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1500 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 1500 тг.

Тип: Диплом

Категория: Информатика

Дата опубликования: 16.04.2014 19:10

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: