ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Бастауыш сынып оқушыларының сыныптан тыс тәрбие жұмысында экологиялық мәдениетін қалыптастыруМАЗМҰНЫ

 

Кіріспе..................................................................................................................3

  1. Бастауыш сынып оқушыларының сыныптан тыс тәрбие жұмысы негізінде экологиялық мәдениетін қалыптастырудың теориялық негізі......7

1.1. Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері......................................................................................7

1.2.  Сыныптан тыс тәрбие жұмысы негізінде бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастырудың  педагогикалық мүмкіндіктері.............................................................................................................18

1.3. Бастауыш сынып оқушыларының қоршаған орта туралы білімі негізінде экологиялық мәдениетін қалыптастырудың тиімді әдіс-тәсілдері.......21

  1. Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың әдістемесі......35

2.1.Тәжірибелік-педагогикалық эксперимент жұмысының нәтижесі..........35

2.2. Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың жолдары..................................................................47

Қорытынды......................................................................................................64

Пайданылған әдебиеттер тізімі.....................................................................65

Қосымшалар.....................................................................................................67

Кіріспе

Адам мен табиғаттың, қоғам мен ортаның өзара әрекеттестігі, оның өнеркәсіпті өндірістің қазіргі тандағы көптеген жарамсыз технологиялармен қарқынды өсу жағдайында өмір сүруі, қиындықтың шама-шегіне жетті. Адамзат тіршілігінің өзіне қаупі төніп табиғат қорлары үзіліссіз сарқылысқа түсті, ортаның ластануынан адам өміріне қауіп төнді.
Бүкіл әлемде экологиялық дағдарыстар мен апаттар ұлғая түсуде. Мұндай апатты зардаптар Қазақстанның Семей, Қызылорда (Арал өңірі), Батыс Қазақстан, (Нарын, Азғыр, Тайсойған), Орталық Қазақстан (Саршаган, Байқоңыр, Балқаш), Оңтүстік Қазақстан (Созақ) аймақтарыыда көрініс тапты, олар табиғи экологиялық жүйе түрғысында, экологиялық жағдайы өте нашар жерге айналды, ал экологиялық әлеуметтік тұрғыда экологиялық зардапты ауданның бірі болып саналады.
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экология қауіпсіздігі тұжырымдамасы, «Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналган қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы, "Экологиялық білім бағдарламасы", (1999) [1] құжаттарында қарастырылған мәселелер (жаһандық экологиялық проблемалар, қоғамды экологияландыру, экологиялық білім мен тәрбие берудің инновациялық тетіктерін мемлекеттің оқу жүйесінің орта білім беретін мектептерге енгізу т.б.) бойынша қабылданған шешімдер нәтижеге бағытталған білім мазмұнын жүзеге асыру арқылы экологиялық білім негіздерін меңгерген мектеп түлегінің тұлғасын қалыптастыру проблемасы тұр.
Экологиялық проблеманың пайда болуы ең алдымен әлеуметтік-экономикалық факторларға байланысты және бүл проблемаларды техникалық құралдармен де, жеке адамның, топтасқан қауымның қоршаған ортаға көзқарасын, қатынасын қайта бағдарлау жолымен де шешуге болады. Адамзат экологиялық тұрғыдан қоғамды дамытудағы көзқараспен байланыстағы жаңа менталитетті қалыптастыру қажеттігін мойындайды. Әлеуметтік әрекет құралы ретінде қоғамдық экологиялық таным әлеуметтік бақылаудың барлық механизмдерін дұрыс іске асыруды қамтамасыздандыру қажет, тұрғылықты халық қоршаған ортаны жақсарту мәселесіне, сонымен бірге оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелеріне аса назар аударған жөн. Осы тұрғыда жеткіншектердің экологиялық ой-өрісін дамыту, экологиялық мәдениетін қалыптастыру проблемасының көкейтестілігі күннен-күнге арта түседе. Ғалымдардың пайымдауынша, экологиялық білім мен тәрбие барлық тіршілікке қатысты ішкі жауапкершілік сезімі мен парызды дамыту қажет, өйткені тіршілікті ортаны сақтау мен адамның денсаулығы қоғамның құндылық жүйесінде ең маңызды категорияның бірі болып саналады.
Демек, қазіргі танда балабақшадан бастап жас ұрпақтардың бастапқы экологиялық мәдениет негіздерін қалыптастыру, экологиялық білім мен тәрбие берудің ең тиімді мүмкіндіктерін жолдарын зерттеп, оны орынды пайдалану маңызды мәселе. Жас баланы табиғаттың сұлулығымен сусындандыру, көріністерін таныту, жас өспірімдердің табиғатпен қарым-қатынасын орнықтыру, дүние танымын дамытуда қазақ халқының ағартушы галымдары А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов еңбектерінің орны ерекше. Соңғы жылдары көптеген философтар, психологтар, педагогтар саналы экологиялық тәрбие мәселесіне байланысты күрделі міндеттерді шешуге атсалысуда.
Экологиялық тәрбиенің философиялық негізі ретінде республикамыздың философ-ғалымдары Ғ.Ғ.Ақмамбетов, Д.К.Кішібеков, Ж.М.Әбділдин, Ә.Н.Нысанбаев, А.Қ.Қасабеков, Ү.Е.Сыдықов еңбектерін басшылыққа алдық.
Бастауыш сынып оқушыларын табиғатпен таныстыру мүмкіндіктері мен экологиялық мәдениетін қалыптастыру заңдылықтары туралы ой-пікірлер түйіндеген психологтар С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, И.С.Кон тұжырымдары зерттеуімізге өзек бола алады.
Қазақстандық белгілі психолог ғалымдар Т.Тәжібаев, М.Мұқанов, Қ.Жарықбаев, Ә.Алдамұратов, Х.Шерьязданованың зерттеулерінде жалпы мектепке дейінгі балалардың табиғатты қорғау туралы ұғымының қалыптасуы және табиғатты қабылдаудағы психологиялық ерекшелігі туралы ішінара ой қозғап, құнды пікірлер айтылған.
Жалпы білім беретін мектептерде экологиялық білім мен тәрбиенің теориялық және әдістемелік аспектілері Н.А.Гладков, Я.И.Габеев, А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, И.Т.Суравегина, А.П. Сидельковский, Л.А.Родова, В.Н.Максимова, М.Н.Фомин, И.Т.Кондакова және тагы басқалардың зерттеулерінде айқындалып жүйеленгне. Сонымен қатар С.Н.Соломина, И.Д.Лаптиев, С.Д.Деряво, В.А.Ясвин экологиялық іс-әрекеттің мәні мен мазмұнын зерттеген.
Қазіргі таңда елімізде мектеп оқушыларына экологиялық тәрбие мен білім берудің түрлі мәселелерін ғалым- зерттеушілер Ә.С.Бейсенова, Н.С.Сарыбеков, Ж.Ж.Жатқанбаев, Ә.Б.Бірмағамбетов, Қ.А.Аймағамбетова, Қ.Ж.Жүнісова, Л.К.Керімов, Р.М.Қоянбаев, И.Н.Нұғыманов, А.Е.Манкеш, М.Н.Сарыбеков, А.А.СОТНИКОВ, К.Ж.Сарманова, С.Т.Тілеубергенов, Н.Т.Торманов, Ж.Шілдебаев, Е.А.Мөмбетқазиев, К.Ж.Сыбанбеков, және тағы басқалар өз зерттеулерін арнап, экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің теориясы және әдістемесін дамытуға үлес қосуда.
Ғалым әдіскер Ү.Т.Танабаев, Ү.Есназарова, Р.С.Басекеева, С.Орынбеков, К.С.Құрманбаева, Б.Имангалиева, Ш.Қарамергенов, К.Құрманғалиев, Р.Төлегенова, У.Т.Тоқбергенов, Қ.Н.Сарыбекова, Д.І.Жангелдина, Г.М.Сабденалиева еңбектері жеке пәндеріді оқыту барысында оқушыларға экологиялық біліммен тәрбие берудің әдістемелік жолдарын зерттеген. Сонымен бірге А.Д.Болтаев экологиялық білім берудегі пәнаралық байланыстың тиімділігін дәлелдесе, К.Ж.Бұзаубақованың зерттеу жұмысы сабақтан тыс жұмыстарды өткізу барысында оқушыларды табиғат қорғауға тәрбиелеуге арналған. И.Н.Бодықова, Қ.О.Шайхисламова, А.К.Сатынская балаларға экологиялық білім мен тәрбие беруде болашақ мүғалімдер дайындаудың педагогикалық негіздерін айқындаған. Сонымен қатар, Қазақстандағы оқушыларға экологиялық тәрбие берудің дамуын (1960-2000) А.Ш.Икрамова зерттеген.
Сонымен қатар, ғалымдардың экологиялық мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық негіздерін Е.Д.Макаров, оқушыларда экологиялық мәдениеттің іс-әрекеттік компоненттерін дамытуда Т.В.Кростелева, иөменгі сынып оқушыларында экологиялық мәдениетті қалыптастыруда Л.А.Чистякова, Е.В.Яковлева, төменгі сынып оқушыларында өлкетану іс-әрекеті арқылы экологиялық мәдениетті қалыптастыруды Н.Э.Якубова, Г.В.Буковская, оқушылардың экологиялық білімін интеграциялауды Н.М.Мтхайлова, зерттеулерін айтып кетуге болады.
Бастауыш мектеп оқушыларына экологиялық білім мен тәрбие берудің педагогикалық шарттары А.Қ.Егенисованың еңбектерінде анықталған.Оқыту процесінде мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыруда К.И.Исламованың зерттеген еңбектері басшылыққа алынды.. Қоғам-табиғат-адам арасындағы қарым-қатынастың ұлттық дәстүрлері мен әдет-ғүрыптармен байланысын С.Қ.Қалиев, С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова, Қ.Д.Сарыбековтың еңбектері қазақтың табиғат қорғау дәстүрлерінің тәрбиелік мәнін зерттеген. Жоғарыдағы аталған еңбектер жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларына және жоғары оқу орындарында болашақ мамандарға экологиялық білім беру мен тәрбиелеу мәселесінің теориялық негіздері және әдіс-тәсілдері мазмұны мен үйымдастыру жоддарын қарастырған. Бүл еңбектердің біздің зерттеуімізде балабақша мен бастауыш мектептегі экологиялық мәдениетті қалыптастыруда сабақтастықты сақтауда маңызы зор.
Қазіргі таңда экологиялық мәселелердің күн санап артуы, қоршаған ортаға деген саналы көзқарастың қалыптасуынан қамқорлық сезімінің жетіспеушілігінен туып отырғаны белгілі. Десекте, бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыруда жүйелі жүргізілген жүмыстың нәтижесі болатыны белгілі. Сол себептен бастауыш сыныпта экологиялық мәдениетін қалыптастыру дүрыс жолға қойылу қажет. Бастауыш сыныпта экологиялық мәдениетке тәрбиелеу қажеттілігі мен оның қазір өмір талабына сай жүргізілмеуі және балалардың мүмкіндіктері мен экологиялық мәдениетке тәрбиелеудің ғылыми-теориялық түрғыда негізделіп, айқын әдістемелік жағынан нақтыланбауы арасында қарама-қайшылықтар туып отыр. Аталған қайшылықтарды шешу үшін экологиялық тәрбиенің педагогткалық негіздерін айқындау, зерттеу жұмысымыздың өзекті мәселесі болып саналмақ. Осы қайшылықтардың тиімді шешімін іздестіру зерттеу проблемамызды айқындауға және тақырыпты "Бастауыш сынып оқушыларының сыныптан тыс тәрбие жұмысында экологиялық мәдениетін қалыптастыру" деп таңдауымызға негіз болды.
Зерттеудің мақсаты: оқушылардың сыныптан тәрбие жұмыс негізігнде мәдениетін қалыптастыруды теориялық-әдіснамалық тұрғыда негіздеу
Зерттеу обьектісі: бастауыш сыныптың оқу-тәрбие процесі
Зерттеу пәні: оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмыс негізінде экологиялық мәдениетін қалыптастыру
Зерттеудің міндеттері:
– оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысы негізінде экологиялық мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау;
– бастауыш сынып оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру жолын құрастыру;
– сыныптан тыс тәрбие жұмысында оқушылардың экологиялық мәдениетін қаяыптастырудың әдістемесін негіздеу.
Зерттеу болжамы: егер оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысының түрлерінде экологиялық мәдениетін қалыптастыру мазмұны теориялық негізделіп оқу-әдістемелік кешенмен қматамасыз етілсе, оқушылардың экологиядан білімі артып, практикалық біліктілігі, дағдысы, дүниетанымдық, экологиялық мәдениетіне, табиғатты қорғаудағы сауатты адами-эстетикалық көзқарасы қалыптасады.
Зерттеу көздері. Зерттеу проблемасы бойынша философтардың, әлеуметтанушылардың, педагогтар мен психологтардың еңбектері;
Зерттеу әдістері. Зерттеу жүмыстарын жүзеге асыруда теориялық (модельдеу, аналитикалық-синтетикалық; салыстырмалы, индуктивті- дедуктивті талдау), эмприкалық (сұрау, бақылау, педагогикалық эксперемент,педагогикалық іс-тәжірибелер); социологиялық (сауалнама); математикалық статистикалық есептеу әдістері қолданылды.
Зерттеудің негізгі жаңалығы:
– бастауыш сынып оқушыларын қоршаған ортамен таныстыру негізінде экологиялық мәдениетін қалыптастыруды теориялық түрінде негізделуі.
– бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастырудың құрылымдық моделі;
- қоршаған орта туралы білім мазмұнын жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі оқушылардың экологиялық білім, іскерлік, дағды, әдеп деңгейін арттырады, экологиялық мәдениетін жетілдіріп, қоршаған ортаны қорғауға бағыттайды.
Диплом жұмысы құрылымы. Кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады.

Пайданылған әдебиеттер тізімі
1. Экологиялық білім бағдарламасы. – Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы қазақ білім Академиясының РБК, 1999.-65 б.
2. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. Москва, 1971.
3. Эльконин Д.Б. К проблеме преиодизаций психического развития.//Вопросы психологии, 1971. №4.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность сознание личность. Москва, 1977. -304 с.
5. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. Москва, 1989.
6. Залесский Т.Е. Психические вопросы формирования убеждений. Москва, 1982. -287 С.
7. Выготский Л.С. Проблема сознания. // Собр. Соч. Москва, 1982. Т1.
8. Экологическое образование школьников / Под. Ред. И.Д.зверева, И.Т.Суравегиной. –М.: педагогика, 1983.-160 с.
9. Жарықбаев Қ. Әдеп және жантану (10-11 сыныптарға арналған бағдарлама). Алматы, -27 б.
10. Қазақстан Республикасы білім мекемелеріндегі тәрбиенің кешенді бағдарламасы. Астан, 2003. -28 б.
11. Захлебный А.Н. Содержание экологического образования в средней общеобразовательное значение: Автореф.дисс. ... канд. пед. наук,- М., 1986.-32 с.
12. Төрениязова С.М. Бастауыш мектеп оқушыларын сыныптан тыс оқу-тәрбие жұмысы арқылы дамытудың педагогикалық негіздері. Пед.ғыл.канд.дисс. – Алматы. 1999. 149б.
13. Ислямова К. Бастауыш сынып оқушыларынның экологиялық мәдениетін қалыпастыру – Алматы. 2003
14. Әбілова З. Оқушыларға кластан тыс жұмыстарда эстетикалық тәрбие беру. -– Алматы : Мектеп. 1972.
15. Аймағамбетова Қ.А. Бастаушы сыныптарда дүниетануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Пед.ғыл.док. дисс…автореф. – Алматы. 1998. 300 б.
16. Әбдікәрімова Т. Бастауыш кластарда текспен жұмыс істеудің әдістемесі. – Алматы: Қазақ университеті. 1993. 128б.
17. Бозжанова Қ.Т. Оқушылармен жүргізілетін кластан және мектептен тыс жұмыстар жүйесі. Алматы 1969. 13б.
18. Рахметова С. Бастауыш сыныптарда оқушылардың тілін ұстарту. – Алматы:1977. 142б.
19. Сабыров Т.С. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. – Алматы:Мектеп. 1978. 110б.
20. Сатқанов О.С. Жалпы білім беретін қазақ мектебінің бастауыш сыныптарында еңбекке үйретуді ұлттық
21. Захлебный А.Н. Содержание экологического образования в средней общеобразовательное значение: Автореф.дисс. ... канд. пед. наук,- М., 1986.-32 с
22. Кавтарадзе Д.Н.. Принципы экологического образования граждан России // MYPOK - Экол. Вестн. Кыргызстана. 2001. N5-6. С.29-33.
23. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: что должен знать и уметь школьник. М. Шк. - Пресс, 1997.
24. Лихачев Б.Т. Экология личности // Педагогика. – 1993. - №2. – С.19-21.
25. Сидельковский А.П. Психологические основы отношений школьников к природе: Учебное пособие / МГПИ им. В.И.Ленина Ставрополь: 1987. -87с.
26. Рыков И.А. Охрана природы в школе. Л.: Лениздат, 1961. - 65с.
27. Иоганзен Б.Г., Городецкая Н.А. Сельская школа и охрана природы: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1976.- 143с.
28. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избранные психологические труды: в 2-х т./ Под редакцией А.А. Бодалева, Б.В. Ломова, М.: Педагогика, 1980.- Т.1-213с.; Т.2.-387с.
29. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. -464с.
30. Кон И.С . Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. -269с.

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1500 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1500 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 1500 тг.

Тип: Диплом

Категория: Психология

Дата опубликования: 02.02.2018 11:37

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: