ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктеріМазмұны

 

Кіріспе.....................................................................................................................................3

1. Бастауыш сынып оқушыларының қиял процесі және оның даму ерекшеліктері

1.1  Қиял процесі және оның түрлері...................................................................................6

  1. Бастауыш сыныптарда оқыту барысында қиял процесін дамыту жолдары....................................................................................................................15

2. Бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және дамыту

2.1. Қиял процесінің көрсеткіштерін диагностикалау әдістерін

пайдалану ерекшеліктері......................................................................................................32

2.2. Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін  дамыту әдістемелерін пайдалану нәтижелері................................................................................................45

Қорытынды..........................................................................................................................55

Әдебиеттер тізімі................................................................................................................57

Қосымшалар……………………………………………………….......................…….....62

Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.


Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті мәліметтермен) ғана анықталмайды, сонымен бірге ішкі, жеке тұлғалық әуестену мен бағдарлар формасындағы қажеттіліктермен де байланысты дамиды [21]. Қиял процесін дамыту арқылы баланың жалпы танымдық қызығушылығын, интеллекттілік белсенділіген дамытуға болатыны дәлелденген. Сондықтан баланы мектепке қабылдаған күннен бастап мектеп психологы мен сынып оқытушысы балалардың қиял процесін дамытуға барлық мүмкіншіліктерді толық пайдалануы керек. Осы проблеманы жан-жақты меңгеріп алу мақсатымен диплом жұмысымның тақырыбын «Бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін дамыту ерекшеліктері» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: Маңғыстау гуманитарлық колледж психологиялық қызмет көрсету мазмұнын ашу.
Зерттеу пәні: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестері.
Зерттеудің ғылыми болжамы: бастауыш сыныптарда жүйелі түрде шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың қиял процесін дамыту нәтижесінде баланың оқуға қызығушылығы жоғарылап, қиял процесі жетіледі.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу нәтижесінде оны дамытуға ықпал жасау жолдарын анықтау және кемшіліктерін түзетіп, дамыту жұмыстарын жүргізу.
Зерттеу міндеттері:
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін зерттеу және қиял қабілетін дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларының қиял әрекеттері мен танымдақ қызығушылығын зерттеу тестілері мен арнайы әдістемелерін жинақтау;
- бастауыш сынып оқушылардың қиял процесінің даму деңгейін диагностикалау;
- бастауыш сынып оқушыларының қиял процесін дамытуға ықпал жасайтын психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Ғылыми жаңалығы: Қиял процесін көрсететін диагностикалық әдістерді пайдалана отырып тузету – дамыту жұмыстары арқылы кемшіліктерін түзетіп қалпына келтіру
Практикалық маңыздылығы: Дипломдық жұмыста жинақталған материалдарды мектеп психологиялық қызметінде және «Педагогика және психология» мамандығы бойынша даярланып жатқан студеттерге әдістемелік құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланған зерттеу әдістері: бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерін зерттеу және дамыту проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау, бастауыш мектеп оқушылардың қиял процестерін диагностикалау үшін Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин, Е.И.Рогов т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» тестері, қиял процесін дамытуға арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Ондай болуы мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және коррекциялық жаттығуларды пайдаландық.
Зерттеу кезеңдері. Дипломдық жұмысты орындау екі кезеңде жүрді. Бірінші кезеңде тақырып бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер талданды, дипломдық зерттеу тақырыбы, зерттеу жұмысының ғылыми аппараты анықталды. Зерттеу барысында пайдаланылатын әдіс-тәсілдер жинақталып, жүйеге келтірілді.
Екінші кезеңде бастауыш сынып оқушыларының қиял процестерінің даму деңгейі диагностикаланды, жинақталған материалдар жүйеге келтіріліп талданды, оқушылардың қиял процесін дамытуға арналған арнайы жаттығулар көмегімен коррекциялық жұмыстар жүргізілді.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.Кіріспе

Қазақстан Республикасы білім беру Заңында Білім беру жұмысы әр баланың психофизиологиялық жетілуі мен дамуын қамтамасыз етуі нақты көрсетілген [1]. Осы тұрғыда бастауыш мектептегі балалардың таным процестерін, оның ішінде қиялын дамытудың орны ерекше. Кіші мектеп жасындағы балалардың қиял процестерінің және жалпы психологиялық даму ерекшеліктері заңдалақтарын Ж.Пиаже [2], Л.С.Выготский [3], Р.Солсо [4], Л.С.Коршунрва [5], И.М.Розет [6], Ю.Н. Карандашев [7], А.Ф.Обухова [8], Л.А.Венгер [9], Л.С.Рубинштейн [10], В.М.Теплов /11/ т.б. ғалым зерттеген. Олардың еңбектерінде қиял таным процестерінің ішіндегі құпиясы аз ашылған қасиет екенін атай отырып балалардың дамуындағы қиял процесінің орны ерекше екенін және интеллектуалдық дамуға тигізетін әсерінің өте үлкендігін көрсеткен. Оқыту психологиясын зерттеушілер қиял процесін дамыту арқылы балалардың интеллектуалдық қабілетінің дамуына мүмкіншіліктер туғызатынын дәлелдеген. Қазақстандық ғалымдар Б.Тұрғынбаева [12], Н.Д.Хмель [13], Н.Хан [14], М.М.Муканов [15] өз еңбектерінде балалардың интеллектуалдық қабілетін жетілдіруге дамыта оқыту процесінің қосатын үлесінің мөлшерін анықтап, дамыта оқытудың нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа оқыту технологияларын пайдалана отырып дамыта оқыту – оқушылардың танымдық әрекеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық қабілетін оятудың ең тиімді жолы екені дәлелденді. Ал шығармашылық қабілет қиял процесімен тікелей байланысты.
Зерттеудің көкейкестілігі.
Оқушылардың қиял процесін диагностикалау және дамыту психолог қызметінің күрделі мәселелерінің бірі болып отырғаны оны зерттеу әдістемелерінің тапшылығы. Қиял процестерін диагностикалау және дамыту әдістемелерін құрушылар Д.Б.Эльконин [16], Л.А.Венгер [17], Е.И.Рогов [18], О.И.Мотков [19], Л.С.Коршунова [20] бұл процесті бағалау барлық басқа таным процестерін зерттеуді талап ететінін көрсеткен. Дегенмен соңғы кезде нақты қиял процесін дамытуға арналған әдістемелер кеңінен пайдалануда. Сонымен қатар бастауыш мектептің әртүрлі сыныптарында оқитын балалардың қиял қабілетін жетілдіру әдістемелері оқушылардың жалпы таным процестерін бағалап, оларды жетілдіру әдістемелері ұсынылған.. Мысалы қиял логикалық емес сипат алуы мүмкін емес. Қиял дегеніміз танымдық іс-әрекеттің бір түрі болғандықтан ол, Б.М.Тепловтың айтуы бойынша, сыртқы негіздермен (міндеттермен және объективті м

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алматы, 2005.
77. Солсо Р. Тұжырымдамалық міндеттердің мысалдары. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
78. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алматы, 2005.
77. Солсо Р. Тұжырымдамалық міндеттердің мысалдары. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
78. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алматы, 2005.
77. Солсо Р. Тұжырымдамалық міндеттердің мысалдары. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
78. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алматы, 2005.
77. Солсо Р. Тұжырымдамалық міндеттердің мысалдары. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
78. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алматы, 2005.
77. Солсо Р. Тұжырымдамалық міндеттердің мысалдары. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
78. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 2007.
2. Пиаже Ж. Теория Пиаже. В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
3. Выготский Л.С. Собр.соч. в 6-ти т. М., 1982.
4. Солсо Р. Қиял, ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық 7 т. Алматы, 2006.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
6. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
7. Карандашев Ю.Н. Развитие прдставлений у детей. Минск, 1987.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.
9. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей детей. М., 1988.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2000.
11. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
12. Тұрғынбаева Б.Т. Бастауыш кластарда дамыта оқытудың негіздері. Алматы, 1991.
13. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. Алматы, 1982.
14. Хан Н.В. Развитие творческого воображения в процессе обучения. Алматы, 1999.
15. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
16. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1990.
17. Венгер Л.А. Развитие познавательных интересов как предмет психологического исследования. М., 1986.
18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1996.
19. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993.
20. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
21. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
22. Выготский Л.С. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. М., 1973.
23. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
25. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М., 1987.
26. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
27. Ульрих Н. Когнитивті қатарлар. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
28. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
29. Лурия А.Р. Развитие речи и формирование психических процессов. М., 1995.
30. Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Развитие речи и формирование психических процессов ребенка. М., 1956.
31. Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. М., 1970.
32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. В кн.: Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1986.
33. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1982.
34. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
35. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. М., 1972..
36. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
37. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
38. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
39. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. Тбилиси, 1982.
40. Брушлинский О.И. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990.
41. Фабри А. Взаиосвязь психики и деятельности. М., 1984.
42. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познаний. М., 1979.
43. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
44. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы, 2003.
45. Розет И.М. Психология фантазии. Экспериментально-теоретическое исследование внутренних закономерностей продуктивной умственной деятельности. Минск, 1977.
46. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М., 1981.
47. Менделеев Д.И. Жизнь замечательныз людей. М., 1978.
48. Әуезов М. Абай жолы. Алматы, 1982.
49. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 9-шы т. Алматы, 2006.
50. Роджерс К. В кн. Ярошевский М.Г. Психология ХХ в. М., 1996.
51. Кемплер Ф. Побуждающая мышление. М., 1985.
52. Галлей М. Личность и творчество. Новосибирск, 1987.
53. Пригожин В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
54. Левин К. Формирование мотивации учения. М., 1990.
55. Солсо Р. Қиял. Ұғымдарды қалыптастыру, логика және шешім қабылдау. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
56. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 7-ші т. Алматы, 2006.
57. Нейссер У. Познание и реальность. М., 1981.
58. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
59. Муканов М.М. Когнитивный тренинг: Психологический практикум для разыития мышления. Алматы, 1998.
60. Рубинштейн С.Л. Жалпы психология негіздері. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
61. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
62. Пиаже. Ж. Пиаже іліміндегі бала қиялы мен сөйлеуінің проблемасы. Психология. «Адамзат ақыл-ойының қазынасы». 10 томдық. 1 т. Алматы, 2005.
63. Солсо Р. Ұғымдарды қалыптастыру. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 7 т. Алматы, 2006.
64. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1995.
65. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.1. М., 1996.
66. Рубцов В.В. Оқыту процесінде балалардағы бірлескен әрекеттердің ұйымдасуы мен дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 6 т. Алматы, 2006.
67. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. М., 1979.
68. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.
69. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
70. Матюшкин А.М. Проблемалық жағдайды жалғастыру – қиялды дамытудың қажетті талабы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 6-шы т. Алматы, 2006.
71. Талызина Н.Ф. Білімді игеру процесін басқару. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 4 т. Алматы, 2005.
72. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мышления. М., 1978.
73. Рубинштейн С.Л. Қиял. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 9 т. Алматы, 2006.
74. Занков Д.Б. Приемы обучения в начальной школе. М., 1982.
75. Давыдов В.В. Іс-әрекет категориясының қазіргі теориялық психологиядағы орны. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық. 2 т. Алматы, 2005.
76. Выготский Л.С. Сөйлеу мен қиялдың дамуы. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 1 т. Алма

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1500 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1500 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 1500 тг.

Тип: Диплом

Категория: Психология

Дата опубликования: 02.02.2018 11:25

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: