ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Бастауыш сынып оқушыларының ағылшын тілін меңгеруді қалыптастыру экспериментінің психологиялық тиімділігіКІРІСПЕ …………………………………………………............................……...............................………3

І  ОЙЫННЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1  Шет тілін меңгертуде ойын технологиясын қолдану жолдары менерекшеліктері........................ 7
1.2  Ойын арқылы шет тілін меңгерту жұмысын ұйымдастыру  тиімділігін анықтау ......................... 25
1.3  Оқушыларға ағылшын тілін меңгертуде ойынды  қолданудың психологиялық  маңыздылығы....43

ІІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРТУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ.
2.1  Бастауыш сынып оқушыларының ағылшын тілін меңгеру диагностикасы ....................................52
2.2  Ойын арқылы ағылшын тілін меңгертудегі қалыптастыру жұмысын ұйымдастыру бағдарламасы ........63
2.3  Зерттеу нәтижелерін сараптау ..............................................................79

ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................90

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................92

ҚОСЫМШАЛАР

Зерттеудің өзектілігі.
Әлемдік байланысқа шығу мақсатында 2700-ден астам ұлттардың ішінен ағылшын тілінің қатынас құралы ретінде қолданылуы біздің еліміздің қазақ тілін толық әдеби нормада меңгеріп, ағылшын тілін еркін үйреніп сөйлеулерін талап етеді. Ал еліміздің үздік 50 елдің қатарына қосылу мақсатында ағылшын тілінде ауызекі сөйлесіп, түсінісе білу негізгі мәселе болып отыр. Олай болса шетел тілін білу өмір талабы.
Президенттің Қазақстан халқына 2007 жылдың 28 - ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдауында «Білім беру реформасы табысының басты өлшемі –тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» - деп атап көрсетті [1]. Сонымен қатар ......... Қазақстан халқына Жолдауының жетінші бағытында «Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі. Бұл ең алдымен, білім беру мен денсаулық сақтау» - деген. Білім берудің жүйесін жаңғырту барасындағы осы бағыттың екінші міндеті бойынша педагогтардың біліктілігін арттыратын интеграцияланған орталықтардың жұмыстары туралы айтылған. Олай болса, бүгінгі таңда жастарға әлемдік деңгейге сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлауын, іскерлігін, төзімділігін, сонымен қатар кәсіби біліктілігін арттыру өркениетті қоғамның міндеті болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру тұжырымдамасының негізгі мақсаты – білім беру жүйесінің барлық деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес білімді, кәсіби біліктілігі жоғары тұлғаны қалыптастырып, оларды бәсекеге қабілетті білім негіздерімен қаруландыру және қазіргі қоғамның өзгерісіне сай алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін - өзі дамытуға және таратуына және ұтымды, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады [2].
Білім беру – аса күрделі әлеуметтік-экономикалық механизм. Қазіргі таңда оны реформалаудың жолдары мен мәселелері де сан алуан. Осы орайда елімізде қолға алынған білім беру жүйесін реформалау ісі осы саланың экономикалық – ұйымдық, құқықтық, құрылымдық жақтарын түбегейлі өзгертуге бағытталған біртұтас кешенді шаралармен тығыз байланысты. Білім беруде жаңа үрдістің мән-мағынасы, сипаты мен бағыт-бағдарын айқындаушы дәйекті факторлар:
- Қазақстан Республикасының тәуелсіз егеменді мемлекет болып қалыптасуы;
- Экономиканың нарықтық моделін ұсынып, меншіктің басқа да түрлерін дамыту;
- Ұлттық білім беру ісінің әлемдік білім жүйесіне кіруі болып отыр.
Қоғамның даму бағытында жан-жақты дамыған, сауатты, интеллектуалды, креативті азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие жүйесі ретінде жас жеткіншектердің білімді, білікті болуында оның жетекші іс-әрекетінің алатын орны ерекше.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Назарбаев Н. Қазақстан 2030 бағдарламасы , - А., 2001.
2 Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты. – А: РБК, 2003. – 245 б.
3 Бабанский Ю.К., Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. М.: Педагогика, 1998.
4 Зимняя И.А. Педагогикалық психология. - М.: Логос.- А., 2005. – 453 б.
5 Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе: Оқу құралы.- А: Қазақ университеті, 2007. – 230 б.
6 Щацкий С.Т. Энциклопедия современного учителя. - М.: АСТ.- 2000. -200 с.
7 Жақыпов С.М. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекет психологиясы. Оқу құралы – А: «Алла прима» ЖШС, 2008. – 216 б.
8 Бәкірова А. Байланыстырып сөйлеуге арналған көрнекіліктер пайдалану жолдары. // Бастауыш мектеп №10, 1997 ж.
9 Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы.-
А., 1987.
10 Бүркітбаев Ә. Спорттың ұлттық түрлері мен оның тәрбиелік мәні. А.-1985 ж
11 Әбішева А. Ойын элементтерін пайдаланудың педагогикалық ерекшеліктері. /Бастауыш мектеп/. №3, 2003.
12 Құдайқұлов М.А. Способности умения и навыки. – А, 1986.
13 Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология. - А. - 1992.
14 Леонтьев А.Н Общее понятие о деятельности. - М, 1984.
15 Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, семья,ребенок.- М, 1999.
16 Тәжібаев Т. Жалпы психология.- А.: Қазақ университеті, 2003.
17 Әубәкірова Ж.Қ. Мектеп жасына дейінгі балалармен қарым-қатынас тренингін ұйымдастырудың психологиялық - педагогикалық негіздері: психол. ғ. канд. дис.: 19.00.07. – Алматы, 2002. - 127 б.
18 Эльконин Д. Б.. Ойын психологиясы. – М.: Просвешение, 1986.
19 Комаров Г.А. Практикум для детского психолога. - М. 2004.
20 Ушинский К.Д. Балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі таңдамалы пікірлері. – А, 1996.
21 Кутеев Е. В. Игра как средство формирования элементов воспитания. – М.:.Просвещение, 1990.
22 Қоянбаев Ж. Б. Р. М. Қоянбаев. Педагогика. - А.: Педагогика, 1999.
23 Аймауытов Ж. Психология. А.: – Рауан., 1995.
24 Шерьязданова Х.Т. Ермекбаева Л.К. Коррекционная тренинг – программа по устранению трудностей в обучении детей младшего школьного возраста.- А., 2006.
25 Сейталиев К.Б. Тәрбие теориясы. – А.: Мектеп.- 1986.
26 Бромберг И. Г. Игровые программы // Начальная школа. - №1, М. "Просвещение", 1992
27 Қоныбекова С. Ойын мақсатын талдау және оның мәні. //Бастауыш мектеп №2 2002
28 Люблинская А.А. Мұғалімдерге бастауыш мектеп оқушысының психологиясы жөнінде. А.: Мектеп., 1991.
29 Солодинова О.П. Возрастная психология .- М.:2005.
30 Тәжібаев Т. Жалпы психология.- А.:Қазақ университеті, 1993.
31 Алдамұратов Ә. Жалпы психология. – А., 1996.
32 Жарықбаев Қ Жантану негіздері. –А.,2002.
33 Тәжібаев Т. Жалпы психология.- А.:Қазақ университеті, 1993.
34 Көмекбаева Л.К. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметті
ұйымдастыру. – А., 2002.
35 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.-
М.: 1996
36 Берген Д. Игра как средство обучения и развития: справочник по теории и практики: Портамут – штат Нью – Гемшир., Хинеманн паблишерс 1988 (перевод с англ.)
37 Барбара Шварц. Обучение с помощью игры. – Вашингтон, 1997. (перевод с англ.)
38 Дженет К. Сойерс, Косби С., Роджерс. Развитие детей в младшем возрасте с помощью игры. – Вашингтон, 1988 (перевод с англ)
39 Елубаев С., Елубаева С. Дидактикалық ойындар мен логикалық есептер. // Бастауыш мектеп кітапшасы, 1995. - № 9, 10. – 17-35 б.
40 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л.Н. Венгер, О.М. Дьяченко. – М: Просвещение, 1989. – 212с.
41 Абдуллаева Ұ.,Тіленбаева М. ұлттық ойындар арқылы еңбекке тәрбиелеу // Бастауыш мектеп. – 2005. - №9.- 28-30 б.
42 Мухина В.С. мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. – А: Мектеп, 1986 – 230 б.
43 Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы // Ред. басқ. А.В. Петровский – А: Мектеп, 1987. – 286 б.
44 Сағындыков Е. Қазақтың ұлттық ойындары. – А: Рауан, 1991. - 176 б.
45 Копыленко О.М. Ступени восприятия и понимания речи. //Вопросы исследования рече-мыслительной деятельности. Алма-Ата, 1977.
46 Кочкина З.А. Понимание звучщей речи (аудирование) Вопросы психологии, 1963 №3
47 Котик Б.С. Нейропсихологический анализ билингвизма // Психологический журнал.- 1988. - Т. 9, №3.- С. 139 - 143.
48 Ушакова Т.Н. Психология речи и психолингвистика // Психологический журнал. - 1991.- Т. 12, №6. - С. 26-32.
49 Богоявленский Д.Н. К характеристике процессов абстракции и обобщения при усвоении грамматики // Вопросы психологии. 1958. №4. – С. 84-97.
50 Тоқсанбаева Н.Қ. Оқу процесі жүйесіндегі танымдық іс-әрекеттің құрылымы: психол. ғ. канд. дисс.: 19.00.07. – Алматы, 2001. - 131 б.

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 2000 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 2000 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 2000 тг.

Тип: Диплом

Категория: Білім

Дата опубликования: 09.01.2015 10:47

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: