Аватар

Жеке хат жазу:
Тұратын жеріңіз: kz Қазақстан
Тұратын жері: Алматы облысы Алматы
Сағаттық белдеу: GMT+00:00 GMT
Туған күніңіз: 07.05.1990
Жасыңыз: 28
Жынысыңыз: Ер
Тіркелген күніңіз: 02.05.2016 06:52

Портфолио

Работ нет

Жаңалықтар тізімі

Тестік жұмыстар жоқ

Мақалалар тізімі

ЕҢБЕК ШАРТЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІ

[02.05.2016 07:10]    

Кіріспе.......... 3

1 Қызмeткeрлeрдің құқықтық мәртeбeсінe байланысты eңбeктік қатынастарды құқықтық рeттeудің eрeкшeлігі: пайда бoлу, өзгeру жәнe бұзылу нeгіздeмeлeрі............ 5
1.1 Қызмeткeрлeрдің түрлeрі: түсінігі жәнe сипаты..........5
1.2

Диплом / Құқық

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӨКІЛДІ ОРГАНДАРЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІЛІКТЕРІ

[02.05.2016 07:05]    

Кіріспе    3
1    Әркімнің еркін жұмыспен қамтылуы, еңбек түрін еркін таңдауы және өкілді органды таңдауға деген құқығын қамтамасыз етудің теориялық және тәжірибелік сұрақтары ......   5
1.1    Әркімнің жұмыспен қамтылу құқығының және еңбек ұжымына

Диплом / Құқық

Отзывы

БІЗДІҢ САЙТ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ: