10% ЖЕҢіЛДІК АЛУ!


Біздің Вконтакте группамызға қосылсаңыз, сіз автоматты түрде барлық қызметтер мен жұмыстарға 10% жеңілдікке қол жеткізесіз.

Группаға қосылу

20% ЖЕҢіЛДІК АЛУ!


Барлық қызметтер мен жұмыстарға 20% жеңілдік алу үшін, біздің Вконтакте группамызға қосылу қажет және достарыңмен біздің сайтпен бөлісуің қажет.

Сатылады

Бухгалтерлік баланс және оны талдау әдістемелеріМазмұны                                             

Кіріспе    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   3

  1. Кәсіпорынның жалпы шаруашылық қызметінің сипаттамасы

1.1.Кәсіпорын қызметінің мәні, мақсаттары мен міндеттері ------------------------------------------------------------   5

  1.2.Кәсіпорынның бухгалтерлік есебінің ұйымдастырылуы және есеп саясаты -----------------------------------   9  

  1.3.Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің жалпы сипаттамасы -----------------------------  12

  1. Бухгалтерлік баланстың мазмұны және оны талдау

2.1. Бухгалтерлік баланс, оның ролі мен мағынасы. Бухгалтерлік баланстың түрлері----------------------------  17

 2.2. Бухгалтерлік баланстың құрамы мен мазмұны ------------------------------------------------------------------------   20

 2.3. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау ------------------------------------------  27

 2.4. Баланс активінің құрастырылу көздерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау ---------------  37

 2.5.Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау ----------------------------------------------------------------------------------  52

  1. Шет елдердің бухгалтерлік балансының нысандарын салыстырмалы талдау

 3.1. Беларус және Ресей елдерінің бухгалтерлік балансының нысандарын салыстырмалы талдау -----------  60

 3.2.Зерттеліп отырған кәсіпорынның бухгалтерлік есебінің жетілдіру жолдары   ------------------------------------  67

 Қорытынды ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  70

 Қолданылған әдебиеттер тізімі ------------------------------------------------------------------------------------------------  72       

Кіріспе
Мен дипломдық жұмысымды «Кәсіпорын балансы және оны талдау» тақырыбына жаздым. Ол «Жолаушыларды тасымалдау» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің материалдарына сүйеніп жазылған.
Соңғы жылдары Ұлттық компания «Қазақстан темір жолының » қаржылық-экономикалық қызметінде көптеген өзгерістер болды. Магистралды темір жол желісінің және эксплуатациялық- тасымалдау қызметінің және жүйелерді ұстауды жетілдірудің және техникалық құралдардың оптимизацилануына бағытталған іс-шаралар жүргізілді.
Ұлттық темір жол компаниясының құрамында лакомотив және вагондардың оптимальді паркі сақталынған. Құрылымдық бөлімшелер арасында ішкі өзара қызмет механизмі және қаржылық бөлулер жасалынған және темір жол тасымалдарының қалыптасу жүйелері жетілдірілген.
Республикалық мемлекеттік кәсіпорын «Қазақстан темір жолының» мүліктік базасында жекшелендіруге жатпайтын баланста ерте жасалынған заңды тұлғалардың мүліктеріне және де магистралды темір жол желісіне пайдалануға берілетін жабық акционерлік қоғам «Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы» ашылған. Салаларды қайта құру бойынша жұмыстар жасалынған, бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары , шығындарды бюджеттеу жүйесі және жаңа салық заңдылығы енгізілген, жүк жіберуші және жүк алушы арасындағы өзара қатынастар жетілдірілуде, бухгалтерлік есеп және экономикалық , өндірістік қызметтерінің сфераларында автоматтандыру деңгейі көтерілуде. Мұның барлығы білімнің жүйелі жоғарлауын,теорияның терең оқытылуын және темір жол көлігінің мамандарымен және шаруашылық бөлімше басшыларымен жұмыс тәжірбиесін талап етеді.
Есептің барлық мәліметтері шаруашылық субъектілерінің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарының оперативті басшылығына қолданылады, олардың негізінде ағымдағы жоспарлар және болжамдар жасалынады және де біздің еліміздің экономикасының дамуының барлық заңдылықтары зерттеледі және оқытылады.
Техника және ғылымда үлкен өзгерістер болып жатқанда, біздің ғасырымызда жүйелі есеп беретін нақты және дамыған экономикалық ақпаратсыз шаруашылық субъектісінің күрделі экономикалық механизмімен басқару мүмкін емес. Есеп басқару жүйесінде басты орын алады. Ол өндірістің регионалды процесін, тарату және қайта таратуды көрсетеді, кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды, оның қызметін жоспарлау үшін негіз болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. “Қаржылық есептілікті дайындап тапсыру” Халықаралық стандарт
2001
2. Қазақстан Респубдикасының “Бухгалтерлік есеп және қаржылық
қорытынды есеп беру туралы” Заңы. Алматы 2002
3. Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандарты. Алматы Есеп 1998
4. К.Ш. Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов, Ж..Г. Жумағалиева “Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау” Оқу құралы. Алматы Экономика 2001
5. Бухгалтер бюллетені - №3, қаңтар2006 БИКО баспа үйі
6. Бухгалтер бюллетені - №6, ақпан 2006 БИКО баспа үйі
7. Бухгалтер бюллетені - №14, сәуір 2007 БИКО баспа үйі
8. Байболтаева Н.Ә. Бухгалтерлік ескп принциптері. Алматы 2006
9. Қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсырудың концептуалдық
негіздері. Алматы: Қаржы-қаражат, 1996
10. Сборник методических рекомендаций по применению
Международных Стандартов Финансовой Отчетности. Алматы: БИКО
2006
11. Ефимова О.В. Как анлизировать финансовое положениепредприятия
(практическое пособие). Интел-синтез,1994
12. Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состаяния
предприятия. Москва: Центр экономики и маркетинга, 1995
13. Назарова В.Л. Шаруашылық жүргізуші субьектілердегі бухгалтерлік
есеп. Оқулық Экономика 2005
14. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т., Шмид О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік
есеп. Алматы: «Қазақстан орталық аудит» тәуелсіздік аудиторлық
компаниясы, 2003
15. Шеремет А.Д. Сейфуллин Р.С. Методика финансового анализа. Москва
Информ 1995
16. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и аудит Москва перспектива 1994
17. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Москва: Финансы и
статистика, 1993
18. Финансовый анализ деятельности фирмы. Москва: ИСТ-Сервис, 1994
19. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего
субъекта: Учебное пособие. Москва: Финансы и статистика. 1994
20. Финансовый учет 1. Учебное пособие. Алматы: Институт
профисиональных бухгалтеров и аудиторов РК.
21. Финансовый менеджмент:теория и практика. Учебник под ред.
Е.С.Стояновой. Москва: “Перспектива” 1996
22. Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Отценка финансового предприятия.
Финансовые и бухгалтерские консультаций. Контакт Инвест Фонд 1995
23. Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистик1987
24. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия РК Алматы
1996
25. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности.
Утверждены директором Департамента Методологии бухгалтерского
учета и аудита.Министерство финансов РК 21.05.97г №7 Бюллетень
бухгалтера,1997
26. Радионова В.М. Федотова М.А.Финансовая устойчивость предприятия
в условиях инфляции. Москва “Перспектива” 1995

Сатып алу жолдары


QIWI терминалы арқылы сатып алу (Қалай сатып алам? Фото):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1500 тг.
7 Сохраните чек

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына: Өзіңіздің поштаңызды, ақшаның төленген уақытын және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне WhatsApp арқылы хабарласыңыз!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1500 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Сатып алу Тапсырыс беру

Бағасы: 1500 тг.

Тип: Диплом

Санаты: Бухгалтерия

Жарияланған уақыты: 28.05.2014 09:30

Мақаланы бекіту Мақаланы ерекшелеу

БІЗБЕН БІРГЕ АҚША ТАП!


Ол үшін не істеу қажет:
1. Сайтқа кіру қажет;
2. Сайтқа өз жұмысыңызды жүктеуіңіз қажет;
3. Жұмыстың бағасын қою қажет(бағасын тым жоғары қоймаңыз, сатылмауы мүмкін);
4. Біз тек өз коммисиамызды қосамыз;
5. Тапқан ақшаңызды банк карточкасына шығарып алсаңыз болады.


БІЗДІҢ САЙТ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ: