10% ЖЕҢіЛДІК АЛУ!


Біздің Вконтакте группамызға қосылсаңыз, сіз автоматты түрде барлық қызметтер мен жұмыстарға 10% жеңілдікке қол жеткізесіз.

Группаға қосылу

20% ЖЕҢіЛДІК АЛУ!


Барлық қызметтер мен жұмыстарға 20% жеңілдік алу үшін, біздің Вконтакте группамызға қосылу қажет және достарыңмен біздің сайтпен бөлісуің қажет.

Сатылады

Локальді желі арқылы Чат бағдарламасы (Delphi)Мазмұны

Кіріспе  4

1  КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСЫ   6

  1.1 Компьютерлік желі топологиясы   6

  1.2 Компьютерлік желідегі хаттамалар  14

2  DELPHI ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ   17

  2.1 Object Pascal тілі 25

  2.2 Клиент-cервер және көпярусты мәліметтер базасы   25

  2.3 Delphi ортасында мәліметтер қоры   26

  2.4 Delphi бағдарламалау ортасында визуалды компоненттер  29

3  «АҚПАРАТ АЛМАСУ» DELPHI БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІНДЕ ЖОБАЛАУ   38

  3.1 Жобада қолданылатын ТСР/ІР хаттмасы   41

  3.2 «Ақпарат алмасу» Delphi бағдарламалау тілінде жобалау  41

ҚОРЫТЫНДЫ   44

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  45

ҚОСЫМША   47

Кіріспе

Қазіргі заманғы қоғам, тауарлар, қызметтер және еңбек нарығы көп жағынан алғанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) қарқынды дамуымен байланысты өзгерістермен сипатталады. Кәдімгі адам өміріндегі компьютердің қызметі екпінмен артып келеді. Компьютер қоғамдық өмірдің барлық дерлік: білім беру мен медицинада, телевизия және радиода, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында және т.б. тиімді көмекші құрал бола алатын салаларында қолданылады. Бүгінде АКТ шағын кәсіпорындардың, дүкендердің, мекемелердің, жұмысқа орналастыру бюроларының, тіпті фермалардың да ажырамас жабдығына айналып отыр. Компьютерлік жүйелер көмегімен құжаттамалар жүргізіліп, электронды пошта және мәліметтер банктерімен қатынас қамтамасыз етіледі. Компьютерлер кең ауқымды өндірістік міндеттерді атқаруда қолданыс тауып, түрлі агрегаттардың үздіксіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. ЭЕМ жүйелері бір мекемедегі немесе елдің түрлі аймақтарында отырған түрлі пайдаланушыларды өзара байланыстырады.
Осының бәрі ақпараттық қоғамда толыққанды өмір сүріп, жемісті кәсіби қызмет атқару үшін ең маңызды шарт – азаматтардың компьютерлік сауаттылығы екенін дәлелдеп отыр. Бұл – кез келген адам дербес компьютер, Windows амалдық жүйесі деген не екенін біліп, Microsoft Office дестесіндегі қосымшалармен (Word, Excel, PowerPoint) жұмыс істей алуы, Internet ғаламдық желісінің қызметтерін пайдалана білуі қажет деген сөз.
Мен осы жағадайды ескере отырып, жергілікті желіге арналған кішігірім чат жүйесін жасауға кірістім. Ол мынандай талаптарға сай болуы тиіс: көлемі жағынан кішігірім, көп командалар жоқ, яғни тек қажетті ғана командалар болады.
Дипломдық жобаның мақсаты: жергілікті желі арқылы жұмыс істейтім чат бағдарламасын құру.
Қойылған зерттеу мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалуы тиіс:
- жергілікті желі негіздерін қарастыру;
- Delphi бағдарламалау ортасын ортасын қарастыру;
- ақпарат алмасу бағдарламасын жобалау;
Жергілікті желі арқылы ақпарат алмасу, барлық қолданушылар шұғыл түрде немесе жұмыс барысымен бір бірімен текстік ақпаратпен алмасу.
Бұл жұмысты жазу үшін Delphi бағдарламалау ортасы қолдандылды. Delphi бұл бағдарламашы жұмысының жоғарғы нәтижелігін қамтамасыз ететін күрделі бағдарламалау ортасы.
Зерттеу нысаны: жергілікті желі арқылы жұмыс істейтін ақпарат алмасу бағдарламасын қолдану болып табылады.
Дипломдық жобада жасалынған бағдарлама қолданушылар өз ара текстік ақпарат алмаса алады. Дипломдық жобадағы бағдарламалық кешен барлық мекемелерде қолдана алады.
Мәселені талдау дәрежесі. Дипломдық жобаның тақырыбын зерттеу барысында көптеген шетелдік әдебиеттер қолданылды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы : дипломдық жұмыс кіріспеден, бес тараудан, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады.
Кіріспеде дипломдық жобаның өзектілігі, мақсаттары, нысаны, зерттеу дәрежесі, және құрылымы талқыланып ашылынды.
Дипломдық жобаның алғашқы тарауында компьютерлік желі туралы ақпарат берілген.
Екінші бөлімінде Delphi программалау ортасы туралы мағлұмат жинақталған.
Үшінші тарауда бағдарламаны жобалау туралы мағлұмат жинақталған.
Дипломдық жобадағы зерттеу мәні қорытындыда талқыланған.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

[1]. Балафанов Е.К., Буребаев Р.М. Delphi для профессионалов. Лабораторный практикум. Учебное пособие. – Москва: “ИНТ”, 2005ж. 310б.
[2]. Бекишева А.И. Руководство по лабораторным работам Delphi. Учебное пособие. – Алматы, “Бiлiм”, 2008ж. 210б.
[3]. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Работа в локальной сети. – Харьков: Фолио, М.: ООО «Издательство “АСТ”, 2009ж. 310б.
[4]. Дж.Борман. Delphi Библиотека программиста . Пер. с англ. – СПб: “Питер”, 2010ж. 512б.
[5]. Валединский В.Д. Delphi глазами Хакера . М.: “Аквариум”, 2007ж. 300б.
[6]. Грошев С.В., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере: Практ. пособ. – М.: “Триумф”, 2012ж. 400б.
[7]. Дьяконов В.П. Delphi для начинающих. – Смоленск: “Русич”, 2006ж.
[8]. Евсеев Г.А., Пацюк С.Н., Симонович С.В. Основы программ Delphi.: “АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс”, 2005ж. 431б.
[9]. Delphi 2005 для win32. Авторы, Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Издательство: “БХВ-Петербург” 2005 ж. 196б.
[10]. Delphi for NET. Руководство разработчика Авторы Ксавье Пачеко Издательство “Вильямс” 2005 ж. 240б.
[11]. Валерий Фаронов «система программирования DELPHI»2002 ж.
[12].Бекбаева Р.С. Delphi ортасында бағдарламалау. Әдістемелік құрал. Шәкәрім атындағы “СМУ”, 2009ж. 200б.
[13].Кандзюба С.П. Delphi 6\7. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. Спб.: ООО “ДиаСофтЮП”, 2007ж. 400б.
[14].Архангельский А.Я. Object Pascal в Delphi. -М., 2008ж. 250б.
[15].Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 5. –СПб.: “БХВ – Санкт-Петербург”, 2006ж. 651б.
[16].Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П., Котенок О.А. Программирование в Delphi 5. –СПб.: “БХВ-Питербург”, 2011ж. 223б.
[17].Епанешников А.М., Епанешников В.А. Delphi 5. Язык Object Pascal. –М: “Диалог –МИФИ” 2012ж. 310б.
[18].Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Delphi: Часть 3. Проектирование программ. –М: “Диалог –МИФИ” 2014ж. 410б.
[19].Культин Н. Delphi 6. Программирование на языке Object Pascal.
[20].Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi-среда визуального программирования. Спб.: “BHV - Санкт-Петербург”, 2014ж. 410б.
[21].Архангельский А.Я. Приемы программирования в Delphi. –М.: ООО “Бином-Пресс”, 2005 ж. 212б.
[22].Джон Матчо, Дэвид Р. Фолкнер. Delphi на примерах. –М.: “БИНОМ”, 2005ж. 214б.
[23].Орлик С.В. Секреты на примерах: –М.: “Восточная книжная компания”, 2006ж. 250б.
[24].Конопка Рэй Создание оригинальных компонент в среде Delphi. Киев: “DiaSoft Ltd”, 2008ж. 321б.
[25].Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Delphi: Часть 4. Работа с базами данных. Организация справочной системы. –М: “Диалог –МИФИ” 2009ж. 141б.
[26].Пономарев В.А. COM и ActiveX в Delphi. –СПб.: “БХВ-Питербург”, 2011ж. 251б.
[27].Елманов Н.З., Трепалин С.В. Delphi 4. Технология COM, OLE, ActiveX, Automation, MIDAS, Microsoft Transaction Server. –М.: “Диалог-МИФИ”, 2012ж. 311б.
[28].Федоров А., Елманов Н. ADO в Delphi. Пер. с англ. –СПб.: БХВ-Питербург, 2009ж. 312б.
[29]. Владимир Гофман, Анатолий Работа сбазами данных в Delphi. Санкт-Петербург, "БХВ-Петербург", 2006ж. 315б.
[30]. Бойко B.B., Савинков B.M Проектирование баз данных. Москва. 2012ж. 412б.
[31]. Бобровский C. Delphi-5. Учебник курс. “Москва”, 2008ж. 255б.
[32]. Культин H. CaMoy4.Delphi. “Санкт-Перербург”. 2009 ж. 260б.
[33]. Епанешиков A.M. Программирование в среде Delphi. 112б.
[34]. Шумаков П.В. Delphi и создание базы данных. “Москва”, 2007ж. 210б.
[35]. Фаронов B.B. Delphi 7.0. Начинающий курс. 2008ж. 400б.
[36]. Гринберг Ф., Гринберг P. Самоучитель программирования на входным языке СУБД Dbase. Москва, "Мир", 2007ж. 200б.
[37]. Дарахвелидзе П., Марков E. Delphi — среда визального программирования — “СПБ. ВНУ — Санкт-Петербург”, 2006ж. 200б.
[38]. Рубенкинг H. Программирования delphi для новичков Киев, "Диалектика", 2006ж. 312б.
[39]. ПотоцкийВ.К. Объектно — ориентированное программирование. Ленинград, 2009ж. 410б.
[40]. О.Камардинов, Х.Жантелі Delphi 7. Шымкент, 2005ж. 210б.
[41]. Абдулина В.З. Базы и банки данных. Уч.пос. – “Алматы: КазИТУ”, 2005ж. 300б.
[42]. Айтқожаева Е. Ж., Бөрібаев Б. FOXBASE деректер қоймасын басқару жүйесін пайдалану. – “Алматы: РБК”, 2006ж. 200б.
[43]. Айтчанов Б.Х. Применение ЭВМ при проектировании и исследовании автоматизированных систем управления. – “Алматы: РБК”, 2008ж. 200б.
[44].Аппак М.А., "Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ". - М.: «Радио и связь», 2006ж. 250б.
[45]Сағымбаевалармен А.Е. Ақпараттану негіздері //Ақпараттану негіздері республикалық оқу-әдістемелік №1. - Алматы: “Курсив”, -2006ж. -104 б.

Сатып алу жолдары


QIWI терминалы арқылы сатып алу (Қалай сатып алам? Фото):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 2000 тг.
7 Сохраните чек

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына: Өзіңіздің поштаңызды, ақшаның төленген уақытын және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне WhatsApp арқылы хабарласыңыз!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 2000 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Сатып алу Тапсырыс беру

Бағасы: 2000 тг.

Тип: Диплом

Санаты: Ақпараттық жүйе

Жарияланған уақыты: 21.05.2016 18:12

Мақаланы бекіту Мақаланы ерекшелеу

БІЗБЕН БІРГЕ АҚША ТАП!


Ол үшін не істеу қажет:
1. Сайтқа кіру қажет;
2. Сайтқа өз жұмысыңызды жүктеуіңіз қажет;
3. Жұмыстың бағасын қою қажет(бағасын тым жоғары қоймаңыз, сатылмауы мүмкін);
4. Біз тек өз коммисиамызды қосамыз;
5. Тапқан ақшаңызды банк карточкасына шығарып алсаңыз болады.


БІЗДІҢ САЙТ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ: